Endüstri Haberleri

Mıknatısın manyetik anı

2018-05-10

Mıknatısın manyetik momenti (genellikle manyetik dipol momenti olarak da adlandırılır, genellikle μ olarak adlandırılır) akım taşıyan bobinin fiziksel miktarını veya mikroskobik partiküllerin manyetik özelliklerini tanımlar. Manyetik momentler, mıknatısların fiziksel bir özelliğidir. Mıknatıslar kendi manyetik alanlarını oluşturur ve onlara yanıt verir. Manyetik moment bir vektör ile temsil edilebilir. Yön, mıknatısın kılavuz kutbundan kuzey kutbuna doğrudur. Manyetik anın büyüklüğü, mıknatısın manyetizmasına ve büyüklüğüne bağlıdır.

Manyetik alan gücü, herhangi bir noktada manyetik momentinin büyüklüğüyle orantılıdır. Buna ek olarak, mıknatıs farklı bir güç kaynağı tarafından üretilen harici bir manyetik alana yerleştirildiğinde, aldığı tork manyetik anı manyetik alana paralel olarak yönlendirme eğilimindedir [10]. Bu torkun büyüklüğü, manyetik moment ve harici manyetik alanla orantılıdır.

A bölgesi ve akım taşıma akımı I olan dairesel bir tel, manyetik anı IA'ya eşit olan bir mıknatıs, akım anlamına gelir ve A, alan vektörü anlamına gelir