Endüstri Haberleri

Güçlü mıknatısın depolama önlemleri

2018-05-11

1. Güçlü mıknatıslar elektronik cihazlara yakın yerleştirilmemelidir. Veya etkisi etkileyen elektronik cihazları ve kontrol döngülerini etkileyecektir.

2. Güçlü mıknatıslar nemli bir ortamda saklanmamalıdır veyaolmak oksitlenmişFiziksel özellikler ve manyetik özellik gibi performans değişikliklerine yol açar.

3. Sert mıknatıs gibi hassas mıknatısa duyarlı kişiler, mıknatısa yaklaşarak sert bir mıknatısa dokunmamalıdır.

4. Strong magnets are not allowed to approach magnets of floppy disks, hard drives, badges, tapes, debit cards, television tuolmaks, etc.

After all, Everyone realizes that strong magnets have strong magnetism, and they are particularly powerful if magnets is large in size. But the way of eliminating magnetism of a powerful magnet is very easy: The strong magnet has a temperature resistance olmaklow 80 degrees. a powerful magnet on the fire for a few minutes will lose its powerful magnetism,  if you put it next to the iron block and will just find nothing happened, no longer sucks. The reason for magnetic olmakcause of the regular arrangement of iron atoms in powerful magnets. So, olmak cautious about storage.